De naam Personale heeft een drieledige betekenis die ook de inzetbaarheid en kwaliteiten onderschrijven van ons bureau.

Personeel
Werving & Selectie, organisatie en reorganisatie, ontslag, reďntegratie, cultuurverandering, functiebeschrijvingen, managen van een afdeling; in het brede werkveld van de HR discipline kunnen wij u ondersteunen of oplossingen bieden.
                                                                                  lees verder...

Persoonlijk
Individuele begeleiding van medewerkers naar bijvoorbeeld ander werk (in- of extern), IRO trajecten, coachen van leidinggevers, supervisie HR-collega’s en loopbaanontwikkeling.
                                                                                  lees verder...

Eigen karakter

No nonsense, beide benen op de grond, integer en professioneel zijn eigenschappen die ons HRM-bureau typeren. Als we overeenstemming hebben over de gewenste resultaten gaan wij op een gedegen en gedreven manier aan de slag.
                                                                                  lees verder...

Persoonlijk contact

bel Perry Thijssen, +31(0)642719933 of stuur een email met uw vraag of kwestie naar
info@personale.nl